İLKOKULUMUZ

Öğrencilerin;

Eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duygusal, psiko-motor becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri sağlanır. İlkokulda bu temeller oluşturularak ortaokula hazır bireyler yetiştirilir.

Bu eğitim düzeyinde öğrencilerin oyunlar ve sportif aktivitelerle dikkat, denge, konsantrasyon ve esneklik gibi yetenekleri en üst düzeye getirilir.

Öğrenme hızını ve potansiyelini arttırmaya yönelik akıl yürütme , düşünme, hafıza ve dil becerilerini geliştirecek uygulamalar eğitim öğretimin temelini oluşturur.

Eleştirel düşünen, problemlere çözüm üretebilen, okuduğunu anlayan, üretkenliğini ve araştırma bilgilerini kullanabilen öğrencilerin; sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal çeşitli gezi programlarına katılarak günlük hayattan uygulamalarla beceri ve yeteneklerinin sağlam temeller üzerinde gelişmesi sağlanır.

Gelecek yıllardaki akademik başarılarına altyapı sağlanması bakımından sanatsal becerileri, sportif ilgi ve yetenekleri belirlenip geliştirilir. Ayrıca akademik başarılarını destekleyecek tüm çalışmalar rehberlik servisi ve sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilip takip edilir. Bu doğrultuda tüm veriler raporlar halinde dosyalanıp, değerlendirilerek velilere bilgilendirme yapılır.

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilimsel bakış açısıyla karar verme alışkanlığı kazanması sağlanır.

Doğayı tanıyan, seven ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincine sahip, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu bireyler olmaları için her açıdan destek sağlanır.

AÇILIM’DA BİR GÜN

Okulumuzda öğrencilerimizin bir günü nasıl mı geçiyor?

Sabah 08.15’de öğrencilerimiz gelmeye başlarlar. Kurum hemşiremiz ateş ölçümlerini yaptıktan sonra  Nöbetçi öğretmenimiz  öğrencilerimizi sınıflarına çıkartarak yerleştirir. Saat 09:15 Kahvaltı saatidir. Öğretmenlerimiz eşliğinde yemekhaneye inen çocuklarımız kahvaltıdan sonra İstiklal Marşı için Fuaye alanımıza çıkarlar. İstiklal Marşının ardında güne zinde başlamak için sabah sporumuzu yaparız. Ardından kısa bir dinlenme ve 09:45 de ilk ders ziliyle eğitim başlar. İlk dört dersten sonra saat 12:30 ‘da yine öğretmenleri eşliğinde çocuklarımız öğle yemeğine inerler. 13:15’de öğleden sonra derslerimiz başlar. Bu derslerimiz branş ağırlıklıdır. Okulumuzda yabancı dile verdiğimiz önemden dolayı İngilizce öğretmenlerimiz tüm gün öğrencilerimizle ingilizce konuşarak pratik yapmalarını sağlar. Saat 15:00 ikindi çayı zamanımızdır. Sonrasında iki ders sınıf öğretmenleri genel tekrar ve etüt uygulaması yaparlar. Saat 16:30 da okulumuzda dersler sona erer. Yine sınıf öğretmenleri eşliğinde çocuklarımız velilerine ve servislere teslim edilirler. Açılım’da bir günümüz bir sonraki güne kadar böylece biter. 🙂