EĞİTİM

MODELİMİZ

Açılım Koleji olarak çocuklarımızın iyi bir insan olmaları için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda onların ahlaki değerlerimize uygun yetiştirmek gayesiyle ilkokulda sağlam ve güçlü bir eğitim sunuyoruz.

Açılım Koleji İlkokulunda öğrenciler, çağın gereklerine uygun ve donanımlı bir şekilde yetişirler. Dünya vatandaşlığı için İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil seçenekleri ile iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen okulumuzda, öğrencilerimizin kolay bir şekilde ikinci yabancı dili öğrenmeleri için programlar uygulanmaktadır. Sadece

Açılım Kolejinde uygulanan oryantasyon programıyla öğrencilerimize özel olarak hazırlanan fiziki ortamlarda öğrencilerimizi birinci sınıfa hazırlıyoruz. Bu sayede çocuklarımızın birinci sınıfa mutlu ve hazır bir şekilde başlamış olmalarını sağlıyoruz.

SMiLeS Programımız

SMiLeS Programı adını İngilizce Fen (Science), Matematik (Math) ve Yaşam Becerileri (Life Skills) sözcüklerinden alır.

Öğrencilerimizin derslerine konuk olan İngilizce öğretmenlerimiz, öğrenilen konunun öğretim programlarına özel olarak hazırlanmış çift dil etkinliklerini gerçekleştirir.

Yüzde yüz özgün bir program olan SMiLeS programı  öğrencilerimizin dersi hem Türkçe hem de İngilizce kullanarak başarmalarını sağlar.

Growth (Büyüme) Programımız

Açılım Koleji’nde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve her öğrencimizin beceri gelişimi titizlikle takip edilir. Bu kapsamda öğrencilerimiz 3 aşamalı (WALK, RUN, RACE) Growth Programına dahil olurlar. Sene içerisinde kendi beceri gruplarına göre görevler alır, etkinlikler yaparlar. Öğrenmeyen kalmaz! Tüm öğrencilerimizi, ilgi, beceri, ve öğrenme hızlarına uygun içeriklerle en ileri taşımaya çalışırız.

İkinci Yabancı Dil Eğitimi

Globalleşen günümüz dünyasında, sınırların kalkması ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte iletişim becerilerine sahip bireyler olmak önem kazanmıştır. Değişen dünya ve öğrenci profili göz önünde bulundurularak okulumuzda İngilizce dilinin yanı sıra Almanca eğitimiyle 4 temel dil becerisi olan yazma, okuma, dinleme ve konuşma temelli etkinlikler ile öğretilmektedir.

İLKOKUL

İNGİLİZCE