ETKİLİ

REHBERLİK

Kurumumuzda rehberlik hizmetlerinin amacı; çocukların ortyantasyon çalışmalarını destekleyerek okula uyum sürecinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, çocukların günlü yanlarını ve zorluklarını anlayabilmek, yeteneklerini keşfetmek ve öğrenmeye nasıl yardımcı olabileceklerini planlayabilmektir.

Bunun için yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış gözlemler, ihtiyaç duyulduğunda uygulanan gerçekliği ve güvenilirliği sağlanmış test ve envanterler, ilkokul çağına gelmiş çocuklarımızla ise okul olgunluğu testleri ile çocuklarımıza geniş kapsamlı bir gelişim portfolyosu oluşturuyoruz.

Bunun yanı sıra “Eğitim evde başlar.” Felsefesi ile “Parents Training” etkinliklerimizle velilerimizi her zaman eğitimin içinde tutmaya özen gösteriyor, aylık eğitim bültenleri ile velilerimizi destekliyoruz.