EĞİTİM

MODELİMİZ

Anaokulumuzda tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak özgün eğitim programları uygulanmaktadır.
Amacımız; Oynayarak öğrenirken öğrenmekten zevk alan, edindiği bilgiyi kullanan, birikimi yüksek, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, uluslararası bir vizyona sahip, evrensel değerlere açık, bilimsel çalışmalar yürütebilecek seviyede yabancı dil bilgisi olan, ulusal değerlerin yanında uluslararası bir bakış açısı olan bireyler yetiştirmektir.
Eğitim Programlarımız, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun, edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan kazanımlara sahiptir.

Bilingual (Çift Dil) Eğitim

Bilingual (çift dilli) eğitim programı, çocuğun yaş dönemi ile paralel bilişsel gelişimine uygun olarak belirlenmiş akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlamaktır. Açılım Koleji anaokulunda, çift dil edinimine yönelik eğitim sisteminde öğrencilerin akademik, sosyal ve bilişsel becerilerini üst düzeyde geliştirmesi için çok yönlü programlar uygulanır. Hedeflenen kazanımlar doğrultusunda programa entegre edilen çalışmalarla çocuklar, yabancı dili duyarak, görerek, deneyimleyerek, ifade ederek ve uygulayarak ana dilini öğrenir gibi doğal olarak öğrenir.